Горпинченко Игорь Иванович

Доктор медицинских наук, профессор

Генеральный директор

 

Генеральный директор: Горпинченко Игорь Иванович - заслуженный врач Украины, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ и ІІ степени, доктор медицинских наук, профессор, Главный сексопатолог МОЗ Украины, Президент ассоциации сексологов и андрологов Украины, член Европейского общества сексуальной медицины, член Ученого совета института Урологии АМН Украины, член Ученого совета фармакологического комитета Украины.

Окончил Киевский медицинский институт им. А.А. Богомольца (1969).

Выполнил более 800 операций, в том числе:

 • эндофаллопротезирование,
 • коррекция искривлений полового члена,
 • операции по восстановлению проходимости семявыносящих протоков.

Автор более 600 научных корниенко гинеколог отзывы работ, 11 монографий, 15 изобретений.

Подготовил 30 кандидатов медицинских наук, 10 докторов медицинских наук.

Организатор І-го съезда (2004 г.) и ІІ-го (2009 г.) съездов сексологов и андрологов Украины, организовал и провел 35 научно-практических конференций, из них 15 с международным участием.


Нуриманов Камиль Раисович

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, врач-андролог, сексопатолог

Главный врач

 

Специализация:

 • пластика половых органов,
 • консервативное и хирургическое лечение бесплодия,
 • эректильной дисфункции,
 • имплантация протезов полового члена и яичка.
 • ронический простатит,
 • синдром хронической тазовой боли,
 • синдром ускоренной эякуляции,
 • инфекции передающиеся половым путем.

Автор более 50 научных публикаций. Член Европейского общества сексуальной медицины. Член Ассоциации Сексологов и Андрологов Украины.


Аксёнов Павел Валериевич

Кандидат медицинских наук, зам. главного врача по медицинской работе, старший научный сотрудник.

 

В 2002 году окончил Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца, 1-ый лечебный факультет.

С 2002 по 2004 гг.: интернатура по специальности «Урология» на базе кафедры урологии Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, Центральная Городская клиническая больница, Городской урологический центр, г. Киев.
После окончания интернатуры работал врачом-урологом клинической больницы №15 Подольского района г. Киева и врачом-урологом Центральной поликлиники Печерского района г.Киева.

Сфера научных и практических интересов: консервативная и оперативная урология, андрология.

Имеет ряд научных публикаций.

В настоящее время является членом Ассоциации сексологов и андрологов Украины, Европейского общества сексуальной медицины, Европейской Ассоциации урологов.


Гурженко Юрий Николаевич

Доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник, врач-андролог, сексопатолог

Врач-консультант

 

Доктор медичних наук (2005).

Старший науковий співробітник (2004).

Професор кафедри урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (2006).

Член Європейської асоціації урологів (2000), Європейського товариства сексуальної медицини (2005), Член Спеціалізованої Вченої Ради із захисту докторських дисертацій з фаху «Урологія» (2008). Віце-президент Асоціації сексопатологів та андрологів України. Лауреат Міжнародного проекту «Медичний олімп» (2006).

Закінчив у 1983 р. - з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця. 1983-1984 рр. працював лікарем-інтерном Київської обласної клінічної лікарні, а в 1984-1992 рр. - у Медико-санітарній частині Київського об’єднаного авіазагону. З 1992 року до цього часу працює в ДУ «Інститут урології АМН України».

Автор 625 наукових праць. Автор монографій „Фібропластична індурація статевого члена”, „Лечение эректильной дисфункции”, „Диагностика и лечение эректильной дисфункции”, співавтор двох підручників з сексопатології та андрології, підручника з курортології, підручника з урології, 6 винаходів, 18 методичних рекомендацій, 32 інформаційних листів, має понад 600 публікацій у науково-популярних виданнях, часто виступає по телебаченню. Член редколегії науково-практичних журналів „Здоровье мужчины” та „Лекарь”.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Використання методів рефлексотерапії в комплексному лікуванні чоловіків зі статевими розладами інтерорецептивного генезу», а у 2004 році – докторську дисертацію на тему „Хвороба Пейроні: клініко-експериментальне дослідження”.

Учень професора Горпинченка І.І., один з провідних учених України в галузі сексопатології та андрології. Наукові розробки його присвячені наступним проблемам: статеві розлади у чоловіків та жінок, запальні процеси статевих органів, безпліддя подружньої пари та інші питання сексології, сексопатології, андрології, урології.

Гурженко Ю.М. приймає активну участь в роботі українських та міжнародних профільних конференцій. Це висококвалі¬фікований, ініціативний науковий співробітник, який постійно підвищує свій науково-практичний потенціал, творчо вирішує поставлені завдання. З метою підвищення професійного рівня закінчив курси з сексопатології, андрології, урології, гомеопатії, рефлексотерапії, лазерної терапії, МРТ, фітотерапії, психології.

У своїй практичній діяльності приділяє велику увагу науковій, лікувальній та профілактичній роботі.


Романюк Максим Григорьевич

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, врач-андролог, уролог, сексопатолог

Врач-консультант

 

В 2003 году закончил 1 лечебный факультет НМУ им. А.А.Богомольца.

С 2003 до 2005 года проходил интернатуру по специальности «Урология» на базе Городского Урологического Центра г. Киева. После окончания интернатуры работал врачом-урологом в Центральной городской больнице г. Киева.

В 2004 году успешно прошел программу подготовки резидентов по урологии в Праге, Чехия.

В 2005 году проходил курсы стажировки и информации по специальности сексопатология и андрология.

С 2005 по 2008 год – аспирант отдела сексопатологии и андрологии ГУ «Институт урологии АМН Украины». За это время защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сексуальная функция и половые расстройства у больных раком предстательной железы». Разработал новую схему лечения тяжелой эректильной дисфункции.

Широко оперирует: проводит эндофаллопротезирование, в том числе гидравлическими протезами фирмы AMS (специализация в 2008 году), протезирование яичек, коррекцию врожденных и приобретенных искривлений полового члена, пластика разрывов кавернозных тел, восстановление проходимости семявыносящих путей, операции по поводу варикоцеле и водянки яичка и т.д. Успешно внедрил в практику пластические операции на половых органах с целью коррекции размеров (лигаментотомия, утолщение полового члена полипропиленовой сеткой и др.).

Автор более 45 статей, соавтор сборника метод. Рекомендаций и монографии, автор 7 докладов международных конференциях. В настоящее время является членом Европейской ассоциации сексуальной медицины, членом Украинской ассоциации сексологов и андрологов.


Корниенко Алексей Михайлович

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, врач-андролог, уролог, сексопатолог

 

Врач - уролог высшей категории. Кандидат медицинских наук. Старший научный сотрудник отдела сексопатологии и андрологии ГУ "Институт урологии НАМН Украины". Закончил Московскую Медицинскую Академию им. И.П.Сеченова в 1992 году. Автор более 60 печатных научных работ, 5 публикаций в зарубежных изданиях, докладов на международных конференциях.

Новые методики лечения пациентов андрологического профиля, внедренные в практическую деятельность клиники:

 • Хирургическое лечение тяжелых форм эректильной дисфункции:
  • Имплантация гидравлических эндопротезов полового члена AMS 700 Ultrex
  • Имплантация пластичных эндофаллопротезов AMS Spectra
 • Хирургическое лечение ускоренного семяизвержения:
  • операция частичная пенильная нейротомия, шов нерва.
 • Операции по увеличению размеров полового члена:
  • Удлиннение полового члена
  • Увеличение толщины полового члена с имплантацией полипропиленовой сетки
  • Одномоментное удлиннение и утолщение полового члена
 • Хирургическое лечение болезни Пейрони:
  • Операция корпоропластика. ( Иссечение бляшки полового члена с замещением дефекта синтетическим материалом ).
  • Протезирование полового члена при болезни Пейрони,осложненной эректильной дисфункицей.

Направления научно – практической деятельности: изучение механизмов развития и разработка методов коррекции эректильной дисфункции, генитальная хирургия (оперативное лечение эректильной дисфункции, мужского бесплодия, коррекция искривлений полового члена при болезни Пейрони, врождённой девиации полового члена, реконструктивные операции на мужских половых органах, протезирование полового члена, яичек, востановление проходимости семявыносящих путей). Выполнение стандартных урологических операций, хирургическое лечение травм наружных половых органов.

В настоящее время является членом Европейской ассоциации сексуальной медицины, членом Ассоциации андрологов и сексопотологов Украины.

 


Сытенко Андрей Михайлович

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, врач-андролог

 

Закончил Национальный медицинский университет им. О.О. Богомольца в 1998 г. Прошёл подготовку в интернатуре (1998 - 2000) и клинической ординатуре (2000 - 2003) на кафедре урологии НМУ им. Богомольца по специальности урология. С 2003 г. по 2006 г. обучался в аспирантуре в отделе секосопатологии и андрологии Института урологии АМН Украины. В 2006. защитил кандидатскую диссертацию "Обоснование высокоэнергетической ударно-волновой терапии в лечении болезни Пейрони".

Сферы интересов: болезнь Пейрони, эректильная дисфункция, аномалии развития мужских половых органов, заболевания, передающиеся половым путём, бесплодие.

Проводит лазерную вапоризацию аденомы простаты, имплантацию протезов полового члена (в том числе 3-х компонентных гидравлических) и яичка, слинг-систем при недержании мочи у мужчин и женщин, одноэтапные пластики уретры при разных формах гипоспадии, коррекцию искривления полового члена по оригинальной методике, реконструктивные операции на семявыносящих протоках.


Щербак Мария Александровна

Кандидат медицинских наук, врач-гинеколог, сексопатолог

Врач-консультант

 

В 2012 году закончила 1 лечебный факультет НМУ им. А.А.Богомольца.

В 2012 году получила первую премию на международном конкурсе молодых ученных в г. Одесса с докладом «Диагностика репродуктивного здоровья женщин с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза хламидийной етиологии».

С 2012 до 2015 года проходила интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология» на базе Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины г. Киева.

В 2013 году проходила обучение «Коррекция интимных зон, аугментация точки G» г. Санкт-Петербург.

В 2014 году повышала квалификацию «Современные методики для женского здоровья: Лазерные технологии и инъекционное интимное омоложение» г.Киев

В 2015 году повышение квалификации «Актуальные вопросы андрологии и сексологии»

В 2015 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Диагностика и лечение нарушений репродуктивного здоровья женщин с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза, на фоне хламидийной инфекции».

В 2015 году обучалась «Интимная пластика и инъекционная коррекция» г.Киев

В 2016 году повышение квалификации «УЗД в акушерстве и гинекологии».

В 2016 году получила именную премию на международном конкурсе молодых ученных г.Астана (Казахстан), тема доклада «Оценка удовлетворённости сексуальной пары после эндофаллопротезирования».

Имеет 32 научных публикаций.

В настоящее время является членом Ассоциации сексологов и андрологов Украины, Европейского общества сексуальной медицины.

Основные направления профессиональной деятельности:

 • диагностика причины и лечение бесплодия;
 • диагностика и лечение сочетанных форм воспалительных заболеваний органов малого таза и мочевыделительной системы;
 • лечение инфекционных заболеваний женской половой системы;
 • диагностика и коррекция женских сексуальных расстройств;
 • подбор контрацепции;
 • безоперационная пластика половых органов;
 • консультирование женщин, чьи партнеры страдают эректильной дисфункцией, преждевременным семяизвержением и пенильной дисморфофобией;
 • интимная пластика;
 • инъекционная коррекция возрастных изменений;
 • аугментация точки G;
 • диагностика причин и лечение вагинизма.

Соколова Мария Николаевна

Врач сексопатолог-психотерапевт, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник.

Врач-консультант

 

Окончила Андижанский медицинский институт в 1972 году по специальности лечебное дело. Специализация по сексопатологии в отделении сексопатологии и андрологии Киевского института урологии. Специализация по курсу «Психотерапия в сексопатологии» в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей.

Научные труды посвящены социально-психологическим аспектам сексуального здоровья мужчин, женщин, супружеских и партнерских пар, коррекции семейно-сексуальных дисгармоний, психотерапии и психодиагностике сексуальных расстройств.
Является соавтором первого в Украине учебника для врачей «Сексология и андрология», монографии «Лечение эректильной дисфункции», статей в Энциклопедическом справочнике по сексологии».

Материалы научных работ представлены на конференциях и съездах сексологов и андрологов Украины, в зарубежных изданиях.
М.Н.Соколова является лектором курсов тематического усовершенствования врачей
«Актуальные вопросы сексопатологии и андрологии».

В практической работе осуществляет специализированную психотерапевтическую и психологическую помощь мужчинам и женщинам с сексуальными расстройствами, супружеским и партнерским парам с сексуальными дисгармониями.

В ее объем входит:

 • Помощь семье
  • психологические проблемы
  • семейные конфликты
  • сексуальные расстройства
  • неврозы
  • депрессия
 • Психодиагностика
 • Психологическое тестирование
  • тест на определение психологического состояния, структуры личности и особенностей характера, состояния нервной системы и информации подсознания;
  • тест на психологическую и сексуальную совместимость супругов;
  • тест на сексуальный интеллект.

Психологическая и психотерапевтическая помощь детям с проблемами подросткового возраста.

В комплексе психотерапевтического лечения используются современные методы психотерапии: нейролингвистическое программирование, гештальт-терапия, секс-терапия, трансактный анализ, методы психической саморегуляции и гипноз, семейная психотерапия, а также отдельные методики психоанализа, направленные на разрешение скрытых подсознательных конфликтов, лежащих в основе сексуального расстройства.


Недогонова Елена Анатольевна

Врач-физиотерапевт

Врач-консультант

 

С 2010 года Заведующая физиотерпевтическим отделением ГУ "Институт Урологии АМН украины"

Специализация-аппаратные методики лечения:

 • синдрома хронической тазовой боли
 • хронического простатита
 • эректильной дисфункции
 • преждевременной эякуляции
 • недержания и неудержания мочи
 • энуреза,
 • табакокурения
 • ожирения и избыточного веса
 • пяточных шпор,
 • плантарного фасциита,
 • травматических отзывы повреждений связочного аппарата,
 • периартритов,
 • энтезопатий на аппарате экстракорпоральной ударно-волновой терапии Piezowawe Richard Wolf (Германия)
 • миотренинг и электростимуляция мышц тазового дна с биологической обратной связью на аппарате «Миомед – 932»(Нидерланды)

Красовский Василий Михайлович

Врач высшей категории, врач-андролог, сексопатолог

Врач-консультант

 

Красовский Василий Михайлович, врач сексопатолог высшей категории. Окончил Киевский медицинский институт им А.А. Богомольца (1969). Имеет 40-летний опыт работы в сексопатологии и андрологии.

Владеет всеми современными методиками обследования и лечения больных.

Автор 15 научных трудов и одного изобретения (Способ диагностики трихомонадного уретро-простатовезикулита).

Специализация:

 • заболевания, передающиеся половым путём (трихомоноз, уреаплазмоз, хламидиоз, микоплазмоз),
 • бесплодие мужчины,
 • эректильная дисфункция.
Член Европейского общества сексуальной медицины, Украинской ассоциации сексологов и андрологов.

Лысенко Николай Николаевич

Уролог, сексопатолог, высшей квалификационной категории.

 

Стаж работы по специальности 15 лет. Самостоятельно выполняет высокотехнологичные, малоинвазивные операции на почках, мочеточниках, мочевом пузыре, простате, мочеиспускательном канале, наружных и внутренних половых органах. Одним из первых в Украине освоил (2009г) и внедрил в клиническую практику методику лазерной вапоризации аденомы предстательной железы. Получил сертификат AMS (American Medical System) на проведение мастер-классов по малоинвазивных операциях удаления аденомы простаты, протезированию полового члена, установки слинг-систем и искусственного сфинктера мочевого пузыря. Постоянно принимает участие в научно-практических конференциях, международных семинарах и клинических разборах больных с целью поиска инновационных, малотравматичных, технологий современной медицины.

Опыт работы

 • Интернатура по специальности «урология»  на базе Центрального госпиталя МВД Украины.
 • Врач-уролог Киево-Святошинской ЦРБ.
 • Ординатор клиники урологии  "Главный Военный Клинический Госпиталь"
 • Врач-уролог Института  Сексологии и Андрологии Украины.

Образование

 • Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца
 • Интернатура по специальности «урология»  на базе Центрального госпиталя МВД Украины.

Участие в Ассоциациях

 • Европейская ассоциация урологов (EAU)
 • Ассоциация сексологов и андрологов Украины.

Выполняемые операции и  процедуры

 • Лазерная вапоризация аденомы простаты
 • ТУР и инцизия аденомы простаты
 • Криодеструкция аденомы простаты
 • Радиоволновая термотерапия аденомы простаты
 • Удлинение, утолщение, коррекция искривления полового члена
 • Фимоз – операционно и  безоперационно
 • Пластика уздечки
 • Пластика стриктуры (сужения) уретры.
 • Хирургическое лечение  преждевременной эякуляции и т.д
 • Удаление лейкоплакии мочевого пузыря.
 • Инцизия шейки мочевого пузыря.
 • Коррекция недержания мочи (установка слинг-систем, имплантация искусственного сфинктера, инъекции препаратов и т. д)
 • Коррекция варикоцеле (по Мармару, Иванисевичу, лапараскопически)
 • Ликвидация перекрута яичка
 • Биопсия, удаление и протезирование яичка
 • Удаление водянки, кист придатка яичек.
 • Удаление новообразований  кожи  и слизистых половых органов и т.д.

Другие процедуры

 • УЗИ мочеполовой системы, в том числе  УЗИ полового члена.
 • Видеоцистоскопия с возможной биопсией
 • Видеоуретроскопия  с возможной биопсией
 • Уретеропиелоскопия
 • Установка и снятие мочеточниковых стентов
 • Биопсия простаты под УЗИ контролем.

Лечение заболеваний

 • Воспалительных заболеваний мочеполовой системы мужчин и женщин
 • Заболеваний передаваемых половым путем
 • Сексуальных  расстройств (ускоренная эякуляция, снижение потенции)
 • Мужского бесплодия

 

 


Корпачева-Зиныч Олеся Вадимовна

Доктор медицинских наук, заведующая отделением возрастной эндокринологии и клинической фармакологии ГУ "Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины ", старший научного сотрудник, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории

 

После окончания с отличием Киевского медицинского университета им. А. А. Богомольца в 2003 году зачислена в магистратуру, при прохождении которой, выполнив научно-исследовательскую работу, присвоено квалификацию магистра по терапии.

В 2007 году  защитила кандидатскую диссертацию на  тему: “Особенности андрогенного обеспечения организма у мужчин больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от чувствительности к инсулину “.

В  2008 году  избрана по конкурсу на должность старшего научного сотрудника.

Стипендиат Кабинета Министров Украины для молодых учёных  (2010 год)

С 2011 года по настоящее время работает на должности заведующей отделением возрастной эндокринологии и клинической фармакологии ГУ "Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины ".

Вместе с лечебной работой продолжала вести активную научно-исследовательскую работу, результатом которой стала докторская диссертация на тему: "Половые особенности гормонально-метаболических нарушений у больных сахарным диабетом типа 2 в зависимости от инсулинемии и андрогенного обеспечения" (2014 г).

Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории с 2015 года.

Владеет опытом педагогической работы на кафедре эндокринологии Национального медицинского университет им. А.А. Богомольца.

Имеет  более 70 печатных научных работ, является соавтором   4 монографий  (“Эволюция взглядов в диабетологии”, “Метаболизм негемового железа при сахарном диабете 2 типа”, “Гендерні та статеві особливості цукрового діабету”,” Стероїдні гормони і цукровий діабет”),  8 патентов.

Доктор Корпачева-Зиныч О.В является практикующим специалистом со стажем более 10 лет в области эндокринологии и состоит в нескольких международных медицинских сообществах: Европейская ассоциация по изучению диабета; Ассоциация эндокринологов Украины; Ассоциация андрологов Украины; Ассоциация превентивной и антиэйджинг медицины Украины.

 

Компетенция:

 • ожирение
 • преддиабет
 • сахарный диабет 1 и 2 типа, LADA;
 • патология щитовидной (диффузный, узловой, смешанный зоб, различные формы синдрома тиреотоксикоза, гипотиреоза, аутоиммунный тиреоидит, подострый тиреоидит) и паращитовидных желез (гипо-  и гиперфункция) ;
 • возрастная эндокринная патология («мужской метаболический климакс», нарушения половой функции при ожирении и диабете)
 • гинекомастия (увеличение грудных желез у мужчин).
 • метаболические нарушения (подагра);
 • патология надпочечников ( диагностика и консервативное лечение);
 • заболевания гипофиза (гиперпролактинемия).

 


Ясная Анна Владимировна

Психолог, психотерапевт, эвдемотерапевт, Магистр психологии, член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, сертифицированный специалист по Холодинамике, Мастер Квантовой Психодинамики, автор и разработчик Программы КОСМОСС (Комплексная Система Моделирования Общественного Состояния Сознания), основатель Эвдемопсихологии (с греческого «эвдемония» переводится как Счастье: целостное энерго – информационное состояние человека).

 

Направления услуг:

 • Консультация и терапия семейной пары с нарушениями в сексуальной сфере;
 • Первичное психологическое консультирование с выявлением первопричин сексуальных расстройств и дисфункций на психоэмоциональном уровне;
 • Общая диагностика психоэмоционального состояния и психологического здоровья;
 • Психологическая коррекция общего психоэмоционального состояния;
 • Комплексная терапия, направленная на решение конкретной задачи;

 

Методы работы: холодинамика, психоанализ, квантовая психодинамика, психосоматика, психогенетика, психодрамма, позитивная психотерапия, глубинная психотерапия, арт–терапия; энерготерапия, регрессивная терапия, релакс – терапия, гештальт – терапия, транзактный анализ, нейрон-лингвистическое программирование.

 


Источник: http://sexology.com.ua/ob-institute/nashi-vrachi.html


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Киевский городской онкологический центр на Верховинной - t Инесса юрьевна гинеколог

Корниенко гинеколог отзывы Корниенко гинеколог отзывы Корниенко гинеколог отзывы Корниенко гинеколог отзывы Корниенко гинеколог отзывы Корниенко гинеколог отзывы Корниенко гинеколог отзывы

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ